Optimalisatie klantbeleving voor reizigers

25 januari 2022

In 2020 realiseerden we de klantomgeving ‘Mijn Buitenhof’ voor onze relatie Buitenhof Reizen. Hiermee is Stichting Het Buitenhof er in geslaagd om de papieren administratie verder terug te dringen, de interne processen te stroomlijnen en de marketing activiteiten beter meetbaar te maken. De volgende stap in de online ambitie van Buitenhof was de koppeling van onze e-Grip CMS met de backoffice van de reisorganisatie. Dit hebben we het afgelopen jaar gedaan. In 2022 wordt de klantbeleving nog verder geoptimaliseerd en zullen reizigers en begeleiders via automatisch verzonden e-mailberichten worden geïnformeerd. Ook kunnen zij alle informatie eenvoudig online inzien.

Zie: https://www.buitenhofreizen.nl