Djoser websites gekoppeld aan nieuwe backoffice

4 mei 2020

Grip heeft in 2019 de websites van Djoser geschikt gemaakt voor een compleet nieuwe backoffice. De informatie uitwisseling tussen web en backoffice is herschreven en waar mogelijk verbeterd. Het gaat daarbij ondermeer om alle reisinformatie, vertrekdata, boekingen.

Grip zorgde voor specificaties, functioneel ontwerp, realisatie van webservices en speelde een coordinerende rol bij het testen van de applicatie.

In 2020 wordt een vergelijkbare slag gemaakt voor Djoser in Duitsland. Ook hier wordt een transitie gemaakt naar de nieuwe backoffice. Grip zorgt voor specifieke aanpassingen voor de Duitse situatie en werkt test-scenario's uit.

Doelstelling is om na de zomer de overstap te maken.

Grip nam de verantwoordelijkheid voor:

  • Ontwerp webservices
  • Afstemming met betrokken partijen
  • Realisatie web-techniek
  • Implementatie- en testprocedures
  • Begeleiding test- en acceptatiefase