Menu

dewassenaarse krant.nl

Klant: De Wassenaarse Krant

De Wassenaarse Krant (DWK) heeft in haar relatief korte bestaan (ruim 7 jaar) een belangrijke positie verworven in de plaatselijke nieuws- en informatievoorziening. DWK wordt huis-aan-huis verspreid en verschijnt wekelijks op dinsdag.
 

In het kader van een samenwerking met De Weekkrant van Wegener kon men gebruik maken van de web faciliteiten van dit concern. Mede als gevolg van voortschrijdende inzichten ontstond echter toch de wens voor een eigen website om naast de papieren uitgave nog betere invulling aan de kerntaak: nieuws en informatie op de Wassenaarse aandachtsgebieden Politiek, Bedrijven, Sport en Cultuur, te kunnen geven.
 

Het wensen en eisenpakket van DWK werd na uitgebreide bespreking door Grip vastgelegd in een Functionele Ontwerp. Op basis daarvan zijn verschillende grafische voorstellen gedaan voor de look & feel van de site. Na keuze voor het beste ontwerp werden de verschillende pagina-typen (templates) verder uitgewerkt en mochten de programmeurs los op de opzet van het technische verhaal.
 

Telkens werd de opdrachtgever betrokken bij de voortgang en kon deze na de statische grafische voorstellen aan de slag binnen de testomgeving om vast te stellen of alles werkte zoals bedoeld. Deze fase is naast de finetuning van het werk, verder gebruikt om de betrokkenen aan klantzijde kennis te laten maken met het content management systeem.
 

Een van de eisen was dat de medewerkers van de krant zonder al te veel extra handelingen de website zelf actueel konden houden. Na een korte maar intensieve "training-on-the-job" instructie waarbij gebruik wordt gemaakt van daadwerkelijke content, konden de betreffende medewerkers prima uit de voeten met het beheer van de site. Daar waar ze even vastlopen kunnen ze direct terugvallen op webmanagementteam van Grip Multimedia dat tijdens kantooruren klaarstaat om mee te kijken en op te lossen.
 

De site is inmiddels in de lucht en draait tot tevredenheid van de opdrachtgever.
 

Meer weten over de mogelijkheden van e-Grip? Neem contact op voor een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de mogelijkheden van e-Grip en bijvoorbeeld het gebruik van subsites.
 

http://www.dewassenaarsekrant.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Velden met een * zijn verplicht

Like ons op Facebook

Klik hieronder om ons te liken op Facebook.